Modele terapii w leczeniu alkoholizmu

alkoholizm leczenie

Leczenie uzależnień polega przede wszystkim na sprawnym procesie reedukacji i ponownego włączenia w społeczeństwo osoby chorej, przez swoją chorobę poniekąd wykluczonej ze środowiska. Leczenie powinno przynieść efekty, które pozwolą danej osobie znowu w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, czyli chociażby pracować, korzystać z usług czy uprawnień itd.

Alkoholizm – leczenie terapeutyczne

Podstawowe rozróżnienie w rodzajach terapii dotyczy tego, czy sesje mają charakter indywidualny (chory – terapeuta), czy też odbywają się w grupie, gdzie kilkanaście osób może podzielić się swoimi doświadczeniami. Często oba rodzaje terapii są stosowane jednocześnie, tak że pacjent pracuje z terapeutą oraz w grupie, poznając przyczyny swojej choroby i ucząc się, jak walczyć z jej objawami. Istotnym elementem terapii jest tzw. reprogramming, wywodzący się z modelu terapii behawioralnej, polegający na uczeniu się innych reakcji na dane sytuacje, tak by nie pić alkoholu w reakcji na porażkę, zranienie czy strach.

Czasem konieczny jest odwyk alkoholowy, w formie detoxu pod obserwacją lekarza. W inny sposób pacjent może nie być w stanie osiągnąć trzeźwości samodzielnie, gdyż objawy odstawienia są zbyt dotkliwe.

Wśród metod leczenia alkoholizmu bardzo znanym modelem jest udział w spotkaniach grup AA, czyli anonimowych alkoholików. Grupy te działają od lat trzydziestych w Stanach Zjednoczonych, w Polsce od lat siedemdziesiątych. Spotkania w grupie – czy to w AA, czy w innym ośrodku – pozwalają osobom zmagającym się z uzależnieniem podzielić się swoimi doświadczeniami, pokrzepić i umocnić. Rzadko poza tymi czynnikami chory otrzymuje inną pomoc, ponieważ celem terapii nie jest rozwiązanie problemów bytowych, ale problemu picia.Odtrucie alkoholowe - Praktyka24

Czy terapie są skuteczne?

Leczenie alkoholizmu nie da efektów, jeśli pacjent nie uzna najpierw, że ma problem i nie potrafi się z nim zmierzyć o własnych siłach. Z reguły w tym momencie albo się poddaje, albo próbuje coś zmienić, co zazwyczaj prowadzi go właśnie na terapię. O jej skuteczności nie decyduje efektywność terapeuty, wygląd ośrodka ani nawet renoma programu, który jest tam realizowany jako metoda lecznicza. Najważniejsze jest nastawienie samego pacjenta, który chce wyjść z nałogu.

Warunkiem skutecznej terapii oprócz świadomej decyzji jest przestrzeganie zasad – przede wszystkim unikanie środowisk, w których można natknąć się na alkohol. Czasem oznacza to radykalne zmiany w życiu pacjenta, ale jest konieczne. Ponadto to osoba walcząca z uzależnieniem musi uznać swoją bezsilność wobec nałogu i uznać, że potrzebuje pomocy – ze strony człowieka lub siły wyższej. Sztandarowym programem wielu ośrodków są zasady ujęte w postaci 12 punktów – bazujące na programie 12 kroków AA. Wielu terapeutów podkreśla skuteczność pracy w grupach AA jako pomocnej metody w wychodzeniu z nałogu.