Alkoholizm sklasyfikowany jako choroba

Aby uznać coś za chorobę muszą być spełnione trzy założenia. Po pierwsze choroba musi naruszać stan równowagi między zdrowiem a dysfunkcją. Po drugie, odznacza się konkretna przyczyną i po trzecie musi wśród przyczyn zmian patologicznych występuje czynnik fizyczny. Alkohol jest substancją psychoaktywną, co oznacza że oddziałuje na mózg, szczególnie na ośrodkowy układ nerwowy. To prowadzi do zmian w składzie chemicznym krwi . Dodatkowo wpływa na wymiar życia psychicznego i uniemożliwia relacje z otoczeniem.

Właściwości chemiczne alkohol, jak i innych używek psychoaktywnych zaburzają przepływ informacji przekazywanych w układzie nerwowym przez neutrony. Substancje psychoaktywne mogą uszkodzić delikatną struktury mózgowe. Ostatnie badania wykazały że u osób uzależnionych od alkoholu, zniweczeniu uległo 30% neuronów płatu czołowego, które w znacznym stopniu odpowiedzialne są za wyższe funkcje mózgowe, takie jak przewidywanie, planowanie i myślenie abstrakcyjne. Wpływa to także na działanie innych struktur, które odpowiedzialne są za działania instynktowne, jak np agresja.

Biorąc pod uwagę wcześniej wymienione argumenty, można mówić, że alkoholizm jest także chorobą mózgu, która występuje nie tylko w zasie upojenia alkoholika ale także w okresie zachowania przez niego abstynencji. Patologie związane z uzależnieniem od alkoholu obejmują także inne narządy i organy organizmu.

Poważnym problemem wśród osób przez długi czas nadużywających alkoholu są patologie wątroby. Często wysypuje zw. marskość wątroby. Wątroba jest organem szczególnie narażonym, na negatywny wpływ alkohol, bowiem bierze udział w jego metabolizmie, Niewydolność wątroby jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów alkoholików.

Kompleksowe leczenie alkoholizmu w centrum Gdynia i Gdańsk – NGM